Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

"Πεινάω..."                                                                                                              PHOTO: N.T.

[…] Τὴν πλιατσικολογίαν διεδέχθη ἡ φορολογία, καὶ ἔκτοτε ὅλος ὁ περιούσιος λαὸς ἐξακολουθεῖ νὰ δουλεύῃ διὰ τὴν μεγάλην κεντρικὴν γαστέρα, τὴν «ὦτα οὐκ ἔχουσαν» […]

                                            Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης «Η φόνισσα»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου