Τρίτη, 3 Απριλίου 2018

Μεγάλη Τετάρτη


Δικαιοσύνην μάθετε, οι ενοικούντες επί της γης.
Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός· και μακάριος ο δούλος, όν ευρήσει γρηγορούντα· ανάξιος δε πάλιν, όν ευρήσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου, μη τω ύπνω κατενεχθής, ίνα μη τω θανάτω παραδοθής, και της Βασιλείας έξω κλεισθής· [...]

                              (Η Ακολουθία του Νυμφίου)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου